Mr André Costa

Znalost jazyků: English B1
Vzdělání: High school
Oblast: PT - Braga
Klíčová slova: Business; Entrepreunership; Business Plan
Preferované zaměření: Řízení
Focado, organizado, sociável e com sentido de humor